Sähköisen liiketoiminnan ja verkkokaupan konsultaatio & kehittäminen

Kaupankäynnin rakenteet ovat muuttuneet voimakkaasti viimeisten vuosien aikana sähköisen liiketoiminnan eli e-liiketoiminnan vallankumouksen myötä. Yritykset ja liiketoiminta ovat yhä enemmän sidoksissa informaatioteknologiaan ja tietokoneisiin. Sähköinen liiketoiminta tulee olemaan osana jokaisen yrityksen arkirutiineja. Tähän muutokseen on jokaisen yrityksen syytä varautua ja tarkistaa oma pitkän tähtäimen strategia. "Menneisyys ei ole tae tulevasta", tavataan sijoitusalalla sanoa, mutta menneisyydestä löytyy todistettuja esimerkkejä siitä, kuinka toiset yritykset ovat menestyneet ja toiset eivät. Syykin siihen on selvä. Ennakoimalla tulevaa, kehittymällä ja tiedostamalla liiketoimintaympäristön muutokset ja trendit, voi yritys kontrolloida muutosta ja nähdä uhkat mahdollisuuksina.

Evolution Solutions on erikoistunut erilaisiin e-liiketoimintaratkaisuihin ja tarjoaa asiakkailleen luottamuksellisesti erilaisia sähköisen liiketoiminnan konsultointipalveluja. Laajimmillaan tehtävänämme voi olla kokonaan uuden liiketoiminnan suunnittelu, mutta se voi myöskin olla esimerkiksi liikeidean kehittämistä verkkokaupan lanseerauksen yhteydessä. Teemme tarvittaessa suunnitelman tueksi markkinointitutkimuksia, kilpailija-analyyseja ja suunnittelemme sähköisen median mainontaa.