Custobar

Custobar on markkinointiautomaatio- ja asiakastiedon hallinnan työkalu, joka kerää asiakkaiden myynti- ja käyttäytymisdatan yhteen järjestelmään. Eri kosketuspisteiden asiakasdata verkkokaupasta, myymälöistä, mobiilisovelluksesta ja asiakaspalvelusta muodostaa 360° näkymän eli asiakasprofiilin jokaisesta asiakkaasta.

Custobarin visuaaliset tiedonhallinta- ja analytiikkatyökalut mahdollistavat siis aidosti dataan perustuvan markkinoinnin ja personoidumman asiakaskokemuksen.