Sosiaalinen media, verkkoyhteisömarkkinointi ja virtuaaliyhteisöt

Yhä useammat ihmiset viettävät aikaansa Internetissä erilaisten yhteisöjen ja foorumien jäseninä. Samoin verkkoon on syntynyt todella suuria sosiaalisen median palveluja kuten vaikkapa Facebook tai Twitter.

Internetistä ja verkkoyhteisöistä on tullut myös merkittävä tuotetiedon ja kokemusten jakelukanava. Ihmiset vertailevat tuotteita ja palveluita verkossa, ja käyvät verkon keskustelupalstoilla tutustumassa muiden ihmisten mielipiteisiin ennen ostopäätöksen tekemistä. Tehokas kommunikaatio tietoverkoissa on siirtänyt yhä enemmän valtaa kuluttajille ja muuttanut perinteisiä markkinointikäytäntöjä. Sosiaalisen median hyödyntämisestä on tullut ehkäpä yksi tärkeimmistä verkkokaupan kilpailukeinoista.

Erilaisten yhteisöjen ja niiden jäsenten määrä on valtava. Nämä yhteisöt mahdollistavat sen, että lukemattomat määrät asiakaspotentiaaleja ovat helposti käsien ulottuvilla. Ilman kohdistamista mainonta on kuitenkin kallista ja tehotonta. Kun mainonta on puolestaan oikein kohdistettu, saadaan mainonnasta kustannustehokasta ja toimivaa. Kun ihmiset kirjautuvat verkkoyhteisöihin, he antavat itsestään paljon tietoja, joita voidaan käyttää hyväksi mainonnan kohdistamisessa oikealle kohdesegmentille. Esimerkiksi Facebook-mainonta voidaan kohdistaa; maan, kaupungin, sukupuolen, ihmissuhdetilanteen tai kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Facebook-mainonnan suurimmat edut ovat erittäin edulliset mediahinnat ja tarkat segmentointimahdollisuudet. Oikein tehtynä mainonta saadaan tuottamaan moninkertaisesti hintansa takaisin. Facebook-mainonnan muita hyötyjä ovat mm. mittauksen helppous ja alhaiset mediahinnat.

Evolution Solutions auttaa sekä hyötykäyttämään olemassa olevien yhteisöjen potentiaalin, mutta autamme tarvittaessa myös kokonaan uuden yhteisön perustamisessa ja suunnittelussa. Kysymyksessä voi olla niin Facebook -sivu kuin vaikkapa kokonaan oman virtuaaliyhteisön eli vaikkapa keskustelupalstan perustaminen.

Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous!

sosiaalinen media, verkkoyhteisömarkkinointi, virtuaaliyhteisöt